Rozhodovanie vedome. Ako na to.

Niekto sa rozhoduje veľmi rýchlo a automaticky a niekto potrebuje viac času. Niekto sa spolieha na svoju intuíciu a iný jej vôbec nedá priestor. V každom prípade, aj keď sa rozhodujeme rýchlo a akoby v okamihu, každé rozhodovanie je proces.

Rozhodovanie. Ako na to.

Najskôr zbierame informácie a skúsenosti, teda prechádzame štádiom štúdia. Ukladáme a triedime. Potom nazbierané sumarizujeme a vyhodnocujeme. Urobíme analýzu. A napokon robíme rozhodnutia.

Niekedy ide o cielený a dlhodobý proces. Inokedy preletí veľkou rýchlosťou. Alebo automaticky.

Rozhodovanie je proces, ktorý prebieha a my počas prebiehajúceho procesu stojíme kdesi na rázcestí. A rozhodnutie, to je vlastne krok.

Dôležitý krok, ktorý udáva smer kadiaľ sa bude váš život alebo nejaká aktivita, na ktorú sa práve sústreďujete uberať. Rozhodnutím si vyberáte z možností riešení.

Celý  život postupujete týmto spôsobom a aj vtedy,  keď si to vôbec neuvedomujete. Počas dňa sa rozhodujete veľmi veľakrát.

To, čo a ako žijete a čo riešite teraz, situácia a rázcestie, kde práve stojíte, tomu predchádzala celá línia vašich rozhodnutí a krokov, ku ktorým ste dospeli a ktoré ste urobili v minulosti.

Rozhodnutie a krok.

 • Kroky robíte aktívne a pasívne. Rozhodnete sa a niečo aj urobíte alebo rozhodnete sa a neurobíte pre to nič. Jedno aj druhé je krok a každý vás smeruje nejakým smerom.

Robíte veľmi veľa rozhodnutí, najviac jednoduchých, bežných, automatických, každodenných, ktorým nevenujete veľa pozornosti a rozhodnutia strategické a zásadné.

Rozhodnutie a krok.

 • Kroky robíte vedome a sústredene alebo bez uvedomenia a automaticky.

Čo znamená  vedomé rozhodovanie?

Vedome sa rozhodovať má veľa významov, odtieňov, úrovní podľa stupňa zrelosti toho, kto sa rozhoduje.

Môžete byť presvedčení o tom, že sa rozhodujete vedome, ale je to tak a aj nie je to tak.

Rozhodujete sa v súlade s tým, ako práve na tom ste a na tej úrovni, kde ste, sa rozhodujete vedome. Uvedomujete si to, čo ste schopní zachytiť a uvedomiť si.

Preto sa rozhodujete a aj všetko a vždy robíte  najlepšie ako viete.

Ale predsa, ako by sa dalo trochu priblížiť a popísať vedomé rozhodovanie? Kedy sa teda rozhodujeme vedome?

 • Ak sa rozhodujeme vedome, potom nielen vedome vnímame, prijímame a pokojne vyhodnocujeme danú situáciu a potrebné informácie z každej strany, ale si aj naplno uvedomujeme všetky vplyvy, ktoré na nás pôsobia v procese rozhodovania a dokážeme s tým pracovať.
 • Znamená to, že nie sme ničím a nikým zvnútra a ani zvonka manipulovaní.
 • Vieme, čo je cnosť menom pokora.
 • Dokážeme urobiť nezávislú analýzu, diagnostiku aj prognózy viacerých ciest a možností. Slobodne.
 • Rozhodujeme sa vedome a prijímame zodpovednosť za všetky naše rozhodnutia a konanie.

Veľa úspechov vo vašom vedomom rozhodovaní  

S láskou

Viera Spring

Viera Spring
Milujem ľudí, život, prírodu, spiritualitu, náš svet. A vidím v ňom okrem krásy a potenciálu aj veľa zbytočného trápenia. Mojím veľkým želaním a zároveň poslaním je urobiť všetko preto, aby čo najviac ľudí odhalilo vlastné pasce a oslobodilo sa. Premenilo pasce na podporujúce zdroje úsilia a začalo žiť a realizovať sa viac vedome a v láske. Lebo dať priestor lepším stránkam ja a vyšším častiam našej ľudskej prirodzenosti, je skvelou vyhliadkou pre lepšiu a radostnejšiu budúcnosť ľudstva aj planéty Zem. čím sa zaoberám, nájdete tu
 • Stiahnite si e-book zadarmo 5 princípov

  Päť princípov Zmenia váš život a pohľad na svet. Kniha vás obohatí a prinesie riešenia a celkom nové momenty. Pochopením a osvojením si 5 princípov, dokážete, cielene a pozitívne, ovplyvniť procesy tvorenia vašej reality, aby ste sa posúvali, k lepšiemu, spokojnejšiemu a radostnejšiemu životu a svetu.

 • Stiahnite si e-book zadarmo Vedomá sebarealizácia

  E-book obsahuje informácie o spôsobe vnímania seba a sveta, cestou vedomej sebarealizácie. Nájdete odpovede, čo je - vedomá sebarealizácia a ako začať žiť vedomý život. Uskutočnite svoje plány a vytúžené zmeny. Začnite. Čo vás čaká na ceste? Poradím vám prvých 3+ 5 krokov ako začať a odporučím 8 cvičení.

 • Najnovšie články