Viera  Spring

"Žiť dobrý život a cítiť sa dobre"

Posolstvo a poslanie.

Veľmi si želám, aby som sa nie iba ja a moji najbližší, ale čo najviac ľudí vyslobodilo z vlastných pascí, objavilo vnútorné "svetielko" a rozvinulo celý skvelý potenciál a odovzdalo svetu osobné a jedinečné posolstvo.

Považujem za svoje poslanie motivovať a inšpirovať čo najviac ľudí, aby vlastné pasce rozpoznali, odhalili, transformovali, oslobodili sa a naplnili svoje životy viac láskou a zmyslom ako sebectvom, strachom, či rivalitou. 

A tak  sprevádzam a ukazujem smer k vnútornej radosti, ľahkosti a slobode, cestou, ktorou som prešla a ďalej prechádzam. Podporujem vedomé úsilie spolu tvoriť, tvoriť a pretvárať seba, svoj život a svet v spokojnosti, radosti a láske. 

"Dôležité je veriť, že všetko napokon dobre dopadne, nech sa deje čokoľvek.

Všetci sme a smerujeme k láske. 

A toto je najdôležitejší a možno aj jediný skutočný zmysel celej našej ľudskej existencie." Viera Spring

Pekný  deň  Vám  želám. Vitajte. 

Moje témy 

Vždy ma zaujímalo, o čom je človek a jeho úsilie, ľudská duša, Boh, myseľ, telo, správanie, vzťahy, láska, zdravie, spiritualita, spoločnosť a hlavne skryté zákonitosti a celkové prepojenie. Ako to funguje. Aký to dáva zmysel. A kto som. Odkiaľ som sa vzala, prečo som tu a kam smerujem. Čo je podstatné, čo mám urobiť, keď už som tu.

Načo je medzi ľuďmi toľko trápenia? Prečo prevažuje? Čo je za tým. Ako z toho von. A ak vyjdem, ako môžem byť nápomocná ostatným.

Aký alebo čo je vyšší zámer ? A či vôbec je ? 

Na čo som prišla? 

Uvedomila som si, že z relatívne krátkeho života, sme väčšinu času uviaznutí v pasciach. Ale nevieme o tom.

Trápime sa a trpíme oveľa viac pre rôzne maličkosti, než pre vážne životné skúšky.

Často a dlho robíme a žijeme, čo nechceme a ani si to neuvedomujeme.

Podstatné veci, čo by nám mohli dať skutočný zmysel, nevieme rozpoznať, prehliadame ich a hovoríme si, že nemáme na ne čas, peniaze a čokoľvek, ale nemáme. Na druhej strane sa ale zaoberáme nepodstatnými vecami. A ku tomu donekonečna iba sebou.

Nebudem to ďalej rozpisovať, bol by to dlhý článok, skôr knižka.

A tak som skúmala desaťročia a pohrúžená do toho celého, cez množstvo ľudských príbehov, hľadala súvislosti a riešenia. Zapisovala. Porovnávala. Sledovala vývoj. 

Skúmala som rôzne možnosti a spôsob, ako by súčasný človek mohol a do akej miery, vedome a tvorivo ovplyvňovať celkovo seba, ako sa cíti a svoj život.

Pozorovala som spôsob života, aký vedieme a ako využívame čas, vnímame hodnoty a čím zapĺňame priestor, čo a ako tvoríme v sebe, okolo seba a na tejto planéte.

Zem je farebný zázrak 

Všetko je prepojené a má svoj hlbší a pred voľným okom zdanlivo skrytý zmysel a význam, vibráciu, farbu, a tak ďalej. A každý farebný odtieň je rovnako dôležitý, či sa nám to páči alebo nie. 

Človek a celé stvorenie ma neuveriteľne a neodolateľne priťahovalo a fascinovalo, túžila som nakuknúť aspoň trochu "pod povrch vecí", nuž tak som pozorovala, skúmala a hľadala odpovede a mala intenzívny, neutíchajúci a úprimný záujem. Veľa som preciťovala a súcítila.

Každý jeden človek, ktorého som v živote stretla bol a je pre mňa dôležitý, každý príbeh, životné situácie. Všetko sa to postupne skladá do nádherného celku.

A aby som bola úprimná, neustále som tiež komunikovala smerom k Bohu, a to celkom prirodzene vo svojich vnútorných rozhovoroch od útleho detstva, odkedy si pamätám.

A tak som sa čoraz viac pýtala a rozjímala, ako to je a o čom a načo a čo je to a tamto a za tým a za tým a ešte za tým.

Až sa to napokon tak zintenzívnilo, že už som sa iba tomu venovala vo svojej mysli aj v živote.

A ani sa nedalo nič iné.

A život sám prinášal odpovede, vťahovaním ma do náročných, podivuhodných a nelogických situácií a cez rôzne stretnutia, aby som všetky odpovede na moje otázky najskôr zažila a precítila a následne porozumela a zas vystúpila z poľa odpovedí von.

Postupne som sa celým procesom menila 

Prechádzala som veľmi intenzívnou transformáciou duše-mysle-tela viac ako 15 rokov. Bolo a je to neopísateľné. 

Dá sa povedať, že predtým som vnímala príbehy a životy ľudí a aj ten svoj cez prizmu sveta, v ktorom som vyrastala a akejsi vnútornej bolesti a prehlbovala som to. Nevidela zmysel. Človek žije na Zemi, usiluje sa a čosi aj vybuduje, všelijako sa trápi a potom zomrie, načo a o čom to je. A prečo jeden to a iný tamto. prečo je toľko zla. A prečo sa ľudia navzájom správajú k sebe tak príšerne.

Na čo som prišla ?

Teraz vidím príbehy ľudí a aj tie náročnejšie inak. Vidím, čo som si predtým neuvedomovala a bežne to človek ani nevníma, a síce aké sú hlboké, bezodné a krásne, také aké sú.

Ako sa v nich odráža múdrosť a láska tvorenia. Ako možnosť opätovného nastolenia a obnovenia rovnováhy a zmierenia.

Dôležité je veriť, že všetko napokon dobre dopadne, nech sa deje čokoľvek.

Všetci sme a smerujeme k láske. 

A toto je najdôležitejší a možno aj jediný skutočný zmysel celej našej ľudskej existencie.

Transformácia

Veľa som študovala a ďalej študujem. 

A hlavne som prechádzala viac ako pätnásť rokov intenzívnym transformačným procesom ( v pravom a nie prenesenom slova význame) a mystickou cestou, hlbokou vnútornou prácou, ktorá mi otvorila široko spektrálne obzory pre porozumenie človeku a jeho svetu, ľudskej duši, mysli, životu.

A dotkla som sa hranice života a smrti. 

Nazbierala som veľa praktických skúseností. Zažila radostné aj traumatické udalosti.

Neochvejnú vieru, dary, mnoho násobné pozdvihnutie a dotyk svetla božskej lásky aj chvíle beznádeje. A opätovný príliv vnútornej sily.

Pracovala som s veľkým počtom ľudí, ktorí ma požiadali o konzultáciu, terapiu, tréningy, prišli na moje semináre, meditácie či cvičenia.

Na čo som prišla?

Vďaka tomu všetko, o čom hovorím a píšem, skrýva veľmi hlbokú skúsenosť ale aj pokoru, lásku a porozumenie.

Vidím jasnú líniu poslania a cesty mojej duše od útleho detstva až po súčasnosť. Jasné sú mi súvislosti. Vidím štruktúry mysle, viem sa presúvať rôznymi úrovňami, prirodzene súcitím a vyciťujem, obnovujem rovnováhu.

Ono, totiž, samotná skúsenosť nestačí. Rovnako ako akákoľvek teória sama o sebe.

A bez naozaj náročných a silných životných skúseností a zároveň bez pokory a súcitu má človek, skôr či neskôr, tendenciu skĺzavať do polôh dôležitého, povýšeneckého, neomylného, seba stredného a tak ďalej, nech zastáva akúkoľvek zo spoločenských rolí. 

Zmysel

Ale aj keď zjednotím a prepojím v sebe skúsenosť a porozumenie, spiritualitu, pokoru a každodenný život, intuitívne a logické, expresívne a rozumové, duchovné a hmotné aj tak, výsledok sa stáva explicitným a dáva mi zmysel, až keď celé toto moje poznanie, metodiku, cestu odovzdávam ďalej a dostávam aj spätnú väzbu.

Celé úsilie dostáva potom iný a hádam, ten správny rozmer.  

Čím sa zaoberám

bližšie napovedajú aj ebooky.

Ako často vás dostanú nejaké informácie tak, že ovplyvnia to, ako sa cítite? Emočná vlna a už…
Celý článok
Dnes som mala taký deň, ktorému hovorím deň nových začiatkov. Vibrovanie pre zmenu. Poznáte to všetci. Intenzívny…
Celý článok
Mala som dnes veľmi inšpiratívny  sen. Vlastne už sériu podobných snov. Zakaždým som sa ocitla v rovnakej…
Celý článok

© Mgr. Viera Spring. Všetky práva vyhradené.