Viera  Spring   

"Žiť dobrý život a cítiť sa dobre."

Viera Spring

 

"Naučila som sa riešiť  životné výzvy vždy iba od seba smerom von. Postupne rozpoznávať myseľ, krok za krokom pretvárať v hĺbke svojho vnútra nastavenia, a tým priamo ovplyvňovať ako sa cítim a realitu, v pokoji a láske. Venujem sa tomuto procesu intenzívne a nepretržite desaťročia. Skúmam kroky a spätnú väzbu, zapisujem, systematicky porovnávam. 

Nie je vždy jednoduché dostať sa "dnu" k sebe, kde môžete porozumieť, nájsť príčiny, riešenia, odpovede a zmysel. 

Odovzdávam skúsenosti, podávam pomocnú ruku tým, čo majú záujem a spolu kráčame životom. Niekto so mnou iba križuje svoju cestu, iní idú kratší či dlhší úsek a čas a niektorí dlhodobo. Každý je vítaný. Motivujem, pozdvihujem, ak treba. Vediem meditačno-motivačné konzultácie a mentoring individuálne aj skupinovo ako víkendové semináre. Venujem sa tiež cvičeniam, chi kung, tai chi a meditáciám. Ale hlavne ukazujem ako. Vyrovnať sa so všetkým, obnovovať  a udržiavať rovnováhu, podporiť zdravie, precítiť  vlastnú podstatu, rozpoznať prekážky a pasce a dosiahnuť pozitívne zmeny vo všetkom, čo vás obklopuje. Vytvárať si vlastný systém seba starostlivosti o psychické a fyzické zdravie, vzťahy, život. Vedome sa realizovať." 


Vierka ma naučila porozumieť samej sebe, učiť sa mať sa skutočne rada a neubližovať si. Ukázala mi nový pohľad na svet, aký som dovtedy nepoznala. Vďaka nej som pochopila, že veci sa nám nedejú len tak pre nič za nič alebo samé od seba, ale že všetko môžeme vedome (alebo aj nevedome) ovplyvňovať. .....
Ing. Zuzana Šímová účtovník-ekonóm, podnikateľka
...uchopiť život do vlastných rúk, nenechať sa ovládať rôznymi tlakmi... bola som zacyklená, nevedela som kadiaľ a ako ...hľadala som vinníka a hnevala sa na celý svet.....prešla som vlastnou katarziou a dnes viem, že je lepšie riešiť veci v pokoji a k všetkým pristupovať s úctou a pokorou....Vierke patrí navždy moje ĎAKUJEM!
PharmDr. Naďa Jedinákovápodnikateľka, majiteľka Centrum Rafael
..seminár bol pre mňa silným zážitkom a veľkým prínosom. Všetko, čo nám Vierka povedala, som doslova hltala, bez jedného dychu, každé slovo mi dávalo hlboký zmysel. Pochopila som, že skutočný návrat k sebe vyžaduje hlbokú vnútornú prácu a upokojenie mysle, k čomu nám pomohla praktická časť - meditácie. Veľmi ma to oslovilo, a aj osobnosť pani Vierky ...
Mgr. Alena Vidlárovávirologička
...som sa začala cítiť oslobodená od predošlých psychických záťaží. Potešilo ma, že dá sa žiť aj takto. Lebo darmo vám to niekto hovorí, čisto rozumovým úsilím sa ten stav nedá dosiahnuť...Je to zásluha pani Vierky Spring, ktorá dokáže robiť s človekom takéto zázraky a to celkom jednoduchou, príjemnou a nenásilnou formou, za čo jej veľmi srdečne ďakujem...
Annadramaturgička
..... Vierka je úžasný lektor, u ktorého hneď aj ten najväčší skeptik vycíti, že je autentická, že to, čo hovorí má aj sama zažité a že jej jediným cieľom je s láskou viesť účastníkov semináru k pochopeniu seba samého, prijať sa, odpustiť iným a hlavne sebe. . Ja som sa po kurze určite veľmi posunula, vidím to ... Moc som vďačná za túto skúsenosť."
Ing. Jana Slovákovámarketingový manažér
... Som veľmi vďačná, že som dostala mnoho podnetov do života, usporiadala som si priority, nabrala odvahu urobiť prvé kroky na ceste zmeny. Spoznala som krásnych ľudí v komornej atmosfére a veľmi si vážim stretnutie s Vierkou Spring, ktorú vnímam ako veľmi láskavého, motivačného človeka, s ktorým zdieľať je skutočným hlbokým zážitkom."
PhDr. Bohunaklinický psychológ
"...zdravotné problémy, všetko stuhnuté. Hlavne krk, šiju, vlastne celý chrbát. Chodil som na rôzne procedúry, ale nepomáhalo, Bolievala ma hlava a začal som mávať závrate. Lekár poradil tajči. Pridal som sa na cvičenie s Vierou Spring a som rád, že som sa tak rozhodol. Viera učí pomaly a systematicky, čo mi vyhovuje.... pomohla mi uvoľniť tú stuhnutosť
Ing. Roman K. sales manager
"Cvičenie s Vierou mi pomohlo odpútať sa od stresov a starostí. Pod jej vedením je jednoduchšie dosiahnuť stav rovnováhy a upokojiť rozbehanú myseľ. Čo ma však zaujalo najviac, je precíznosť a sústredenosť, s akou Viera dokáže cvičiť. ... Naučil som sa hlbšie vnímať svoje pocity a prekonať mylné presvedčenia, ktoré mi sťažovali život, za čo jej veľmi ďakujem."
Ing. Martin Trnka telekomunikačný inžinier, špecialista sieťových služieb

.