Ďakujem za registráciu na meditácie

lásky, zdravia, hojnosti

a teším sa na spoločné zdieľanie. 

 

tu nájdete záznam z vysielania

Meditácia lásky

 

tu nájdete záznam z vysielania

Meditácia zdravia

 

a tu nájdete záznam z vysielania

Meditácia hojnosti

 

želám príjemný zážitok

žite dobrý život a cíťte sa dobre

 

Viera Spring