Ďakujem,

urobili ste prvý krok, rozhodli ste sa vykročiť cestou k sebe a použiť pri tom tento skvelý a už overený, nástroj. 

Verím, že Vám prinesie veľa príjemných chvíľ, úľavu na tele aj duši a bude nápomocný pri Vašom úsilí a radostnej premene.

Teraz už iba spraviť druhý krok.

Uhradíte 21 Eur na účet:

integrita, o. z.

bankové spojenie: 

SK1911000000002927847871

Nezabudnite uviesť svoje meno a poznámku - členské - Sprcha pre dušu. Pridajte si adresu seminare@vieraspring.eu

do hlavnej pošty, aby Vám list nepadol niekde do spam alebo reklám, prípadne sledujte, či tam nie je.

Ihneď po spárovaní platby, Vám bude, na Vami uvedenú e-mailovú adresu, odoslaný prístup do členskej sekcie, kde sa dostanete jedným kliknutím a máte ho natrvalo.

Vaše meno a e-mailová adresa ostávajú u mňa, v klube integrita,oz, pri dodržaní všetkých legislatívnych podmienok. A to z dvoch dôvodov. Jeden je dokumentovanie príjmu členských príspevkov v jednotlivých klubových sekciách. 

A druhý. Občas posielam odkazy na nové články, aktivity, príspevky, pričom v každom liste odo mňa máte možnosť z tejto databázy vystúpiť  kliknutím - na vystúpiť.  Prístupy do členských sekcií  Vám ostávajú.

Želám Vám príjemný zážitok a skoré nadobudnutie nových a veľmi užitočných zručností pre Váš dobrý život, vzťahy a pocit.

"Žite dobrý život a cíťte sa dobre"

s láskou

Viera Spring