Viera Spring

"Žite dobrý život a cíťte sa dobre"

 

individuálne terapie, konzultácie, osobný rozvoj, 

Chcete sa naučiť, ako si môžete pomôcť v rôznych situáciách?

 

Dosiahnuť nadhľad a vhľady pre hlbšie porozumenie životu a vzťahom?

 

Túžite prekročiť vlastnú hranicu a nájsť nové riešenia?

Odhaliť svoje mentálne a emocionálne pasce a oslobodiť sa? Rozpoznávať vlastnú myseľ?

 

Nanovo rozprúdiť vitálne a radostné prúdy života a seba? Obrodiť vlastnú spiritualitu?

 

Lepšie porozumieť prepojeniu telo-myseľ-emócie-duša a zdravie?

 

Ponoriť sa do hĺbky vnútra k zdrojom, pozrieť sa na veci očami duše, pochopiť odkazy a reč vášho tela?

Podporiť sebaliečenie?

 

Nájsť odpovede a odkryť talenty a poslanie z hĺbky vašej duše?

Naučiť sa ako tvoriť a pretvárať seba, svoj život, vzťahy v pokoji, radosti a láske?

 

Žiť dobrý život a cítiť sa dobre?

 

Zmysel?

 

Nech je to čokoľvek, ak ste sa tu ocitli, možno cítite, že by mohla byť pre vás užitočná moja osobná, individuálna konzultácia, terapia, podpora, motivácia, inšpirácia, či tréning zručností.

 

Potom vedzte, že vás rada budem sprevádzať na nejakom už či kratšom, dlhšom alebo zlomovom úseku vašej životnej cesty.

 

Neváhajte mi napísať a dohodnúť termín stretnutia.

Prvé stretnutie prebieha vždy osobne, buď ako individuálna konzultácia alebo na niektorom z mojich seminárov, prípadne kurzov.

Potom môžeme pokračovať aj cez video hovor.

 

Počas pandémie je aj prvé stretnutie online.

 

Žite dobrý život a cíťte sa dobre

Mgr. Viera Spring

 

Máte otázky? Napíšte, rada odpoviem do pár dní.

Alebo si hneď dohodnite termín.

Kontaktujte ma  viera@vieraspring.eu 

Vierku Spring som spoznala prostredníctvom Centra Rafael. Centrum sa v tom čase rodilo a rozbiehalo. Prišla k nám na návštevu, keď hľadala vhodné priestory na realizáciu svojich kurzov.Už počas rozhovoru sme sa dohodli, že k nej prídem na osobnú konzultáciu. Bolo to na jeseň r.2011...no a čas plynie a ja k nej chodievam na konzultácie až dodnes...myslím, že som sa za tie roky "práce na sebe a mojich postojoch" veľmi zmenila a riadne posunula ...cítim, že mi tieto stretnutia priniesli a prinášajú úplne iné a nové vhľady do situácií, ktoré som v tom čase riešila a riešim v súčasnosti. A za tie roky som pochopila, že iba mojou vnútornou premenou a prácou na sebe a postupnou zmenou prístupu, problémy už nenazývam problémami ale ich prijímam ako životné výzvy a zdolávam ich s nadhľadom a pokojom...Vierka ma učí dávať si a aj dosahovať ciele, jasné zadania nielen v pracovnom živote ale aj v osobnom a tiež v pokoji ustáť " búrky ", ktoré prežívame každý. Učí ma uchopiť môj život do vlastných rúk, nenechať sa manipulovať a ovládať rôznymi tlakmi a módnymi trendami v spoločnosti. Učí ma vážiť si seba, pravé životné hodnoty, veriť a žiť lásku plným srdcom....a ja som jej za tie roky práce na duši uverila....na začiatku som bola zacyklená, zmätená, nedarilo sa mi v práci a nevedela som kadiaľ a ako a ani poriadne kto som a čo vlastne chcem. Neprestajne som hľadala vinníka a hnevala sa na celý svet, rodinu, muža, mojich priateľov.....prešla som najťažšie úseky môjho života a vlastnou katarziou a dnes viem, že je lepšie riešiť veci v pokoji a ku všetkým ľudom pristupovať s úctou a pokorou....som iná, nová, fresh, flexibilná, opäť sa smejem a verím vo mňa, moje schopnosti a danosti a že život je naozaj DAR a treba ho užívať:) Vierke patrí navždy moje ĎAKUJEM!
Naďa Jedináková,PhDr.farmaceutka a podnikateľka, majiteľka Centrum Rafael
S Vierkou som sa stretla, keď som sa v živote dostala do situácie, ktorú som nedokázala pochopiť. Vierka ma naučila porozumieť samej sebe, učiť sa mať sa skutočne rada a neubližovať si. Ukázala mi nový pohľad na svet, aký som dovtedy nepoznala. Vďaka nej som pochopila, že veci sa nám nedejú len tak pre nič za nič alebo samé od seba, ale že všetko môžeme vedome (alebo aj nevedome)ovplyvňovať. Pamätám si, ako sme sa stretli prvýkrát. Prežívala som nepríjemné chvíle, vlastne celé obdobie a nechápala, prečo sa to deje. Vierka mi vtedy ukázala, že situácia, do ktorej som sa dostala, vznikla z určitého môjho postoja k samej sebe. Pomohla mi tento postoj „spracovať“, pomenovať ho. Naučila ma prijať to a odpustiť sebe aj druhým a nahradiť odmietanie a obviňovanie láskou, aby som sa do podobnej situácie v budúcnosti už nedostala. Odvtedy sa viac zaujímam o to, ako fungujú veci okolo nás a vnímam ich celkom inak ako dovtedy. A môj život sa celkom zmenil. a až neuveriteľne k lepšiemu. S Vierkou som zažila malý-veľký zázrak v mojom živote a bez nej by som bola zakomplexovaným, unaveným a nešťastným človekom.
Ing. Zuzana Šímováúčtovník-ekonóm, podnikateľka

Máte otázky? Chcete si dohodnúť stretnutie?

Kontaktujte ma  viera@vieraspring.eu 

© Mgr. Viera Spring, všetky práva vyhradené