BLAHOŽELÁME ! REZERVÁCIA BOLA ÚSPEŠNÁ.

Práve sme vám rezervovali miesto. Nezabudnite dokončiť prihlášku, (dolu) a pricestovať s úsmevom

Nezabudnite dokončiť prihlášku

Prihláška je platná po uhradení  členského príspevku 129 Eur na bankový účet občianskeho združenia integrita, oz SK1911000000002927847871 Tatrabanka 1100 - čím je vaša prihláška ukončená. Budeme vás kontaktovať kvôli ubytovaniu. Informácie o programe a ďalšie organizačné pokyny dostanete mailom týždeň pred víkendom. Ak máte otázky, píšte taijiclub@vieraspring.eu  

Žite dobrý život a cíťte sa dobre,

s láskou  

Mgr. Viera Spring

A nezabudnite si pridať do adresára hlavnej pošty kontaktnú adresu taijiclub@vieraspring.eu, aby pošta odo mňa ku Vám nepadala do SPAM.