BLAHOŽELÁME ! REZERVÁCIA BOLA ÚSPEŠNÁ.

Rezervovali sme pre vás jedno z najlepších miest, tak nezabudnite dokončiť prihlášku, všetko včas pripraviť a pricestovať s úsmevom

Self-space. Seba priestor. Seba priestor v priestore. Priestor pre teba.

Cesta rozpoznania a mapovania mysle a svojho života s cieľom odhalenia skrytých obmedzujúcich pascí, rozšírenia možností a sebauvedomenia o podporujúce zdroje, obnovenia rovnováhy, spokojnosti a vedomej sebarealizácie, života. 

TRI VECI, KTORÉ ODPORÚČAM 
UROBIŤ PRED ZAČIATKOM SEMINÁRA 

1

Urobte túto prípravnú prácu

Hneď ako urobíte rozhodnutie, že idete na seminár a odošlete prihlášku a aj ju potvrdíte zálohovou platbou, začnite sa viac vnímať. Pripravte si poznámkový blok k posteli. Každý večer si poznačte najsilnejšiu situáciu toho dňa,  ktorá vo vás doznieva alebo stále silno pretrváva.  Ak trváte na tom, že bolo silných situácií viac, potom ich zoraďte podľa dôležitosti. Poznačte si intenzitu doznievania v stupnici od 1 do 10. Prineste si poznámkový blok na seminár.

2

Nezabudnite na jemnú očistu

Týždeň pred seminárom  odporúčam odľahčenú stravu a jemnú a nenásilnú očistu. Nejedzte ťažké jedlá, skúste vynechať mäso, biely cukor, sladkosti, nepite alkohol. Stravujte sa vedome a menej, ako je vaším zvykom. Vynechať večeru alebo niečo malé a ľahko stráviteľné?

Účasťou na seminári podporujete projekt NÁVRAT

3

Dokončite svoju prihlášku

Prihláška je platná po uhradení 100 Eur na bankový účet integrita, oz SK1911000000002927847871 Tatrabanka 1100 - čím je vaša prihláška ukončená. Informácie o programe a ďalšie organizačné pokyny dostanete mailom. Pridajte si adresu otazky@vieraspring.eu do kontaktov alebo hlavnej pošty, aby pošta odo mňa nezablúdila v spam.

Žite dobrý život a cíťte sa dobre

S láskou  

Mgr. Viera Spring

A nezabudnite si pridať do adresára hlavnej pošty kontaktnú adresu otazky@vieraspring.eu, aby pošta odo mňa ku Vám nepadala do SPAM.