relax, REGENERÁCIA, meditácia, pohyb, ZDRAVIE, tvorivosť, sila, láska, intuícia, harmónia, RADOSŤ,  hojnosť, POKOJ, vízia, cesta, osobný a duchovný rozvoj, vedomie, UVEDOMENIE, zámer, sebarealizácia, zmysel, SLOBODA

Z koľkých víkendových seminárov si možno vybrať a ako sú zamerané ?

Nájdete tu tri druhy relaxačných víkendových seminárov. Všetky sú zamerané na celostný seba rozvoj a systém celostnej seba starostlivosti. Tréningy cvičení, relaxácie a rôznych ďalších techník pre lepšie seba poznanie, zdravie a dobrý život.

Čo sa dozviem a čo získam účasťou na niektorom z víkendových seminárov?

Účasťou na seminároch pochopíte veľa súvislostí a naučíte sa zručnosti a techniky ako rôzne veci v živote zvládať a tiež ako vytvarovať pre vás osobne najvhodnejší

 • spôsob hlbšieho seba poznania pre postupný ďalší osobný rozvoj,
 • mapovanie život a vzťahy cez vaše myšlienkové vzory a postoje, kedy a ako ich môžete meniť a dosahovať zlepšenie kvality vášho života,
 • spôsob rozvíjania vášho tvorivého potenciálu, intuície a vnímania vnútorného sveta a odkazov vašej duše
 • spôsob ako porozumiete postupne prepojeniu telo - myseľ - duša - životné situácie
 • spôsob ako si vytvoríte, na mieru pre svoje potreby, vlastný systém celostnej seba starostlivosti, aby ste si obnovovali a udržiavali dobré psychické aj fyzické zdravie a kondíciu.

 

Čo majú semináre spoločné ?

Spoločný je celostný prístup, pohľad a základ v prístupe.

 • Rozpoznávate svoj vnútorný svet a ako sa prejavuje vo vzťahu telo-myseľ-duša a premieta do všetkých oblastí vášho života.
 • Pohľad máte otočený zvnútra smerom von. Pričom okolitý svet je pre vás výrazom a odrazom vnútorného nastavenia. A vnímate tiež spätnú väzbu, lebo všetko je jeden celok.
 • Základom v celom prístupe, miestom, kde pevne stojíte a z ktorého vychádzate, je uvedomenie si odpovede na najdôležitejšiu otázku vášho života.
 • Program. Spoločné je aj to, že na každom víkende aj cvičíte, aj rozpoznávate myseľ aj tvoríte a vnímate to, ako sa cítite. Ocitáte sa v hlbšom vzťahu so sebou a komunikujete so svojím vnútrom. Vždy prechádzate nejakou cestou a premenou. Celé je to cesta alebo cesty k sobe. Tréningy, cvičenie, tvorivosť, telo, myseľ, duša, emócie, intuícia, poznávanie, transformácia teda premena...

A v čom sa odlišujú ?

Odlišujú sa v zameraní a dôraze.

A v čom sa teda  líšia ? Ako si vybrať?

Zameraním vašej pozornosti seba vnímania a s tým súvisiacimi aktivitami

 • dôraz a zameranie sa cez telo - tvoje telo s tebou hovorí - Tajomstvo úsmevu, kde najviac cvičíte a rozvíjate psychosomatické vedomie, počúvate telo a jeho skutočné potreby, 
 • cez myseľ - Self space, kde najviac pozorujete myseľ a jej myšlienkové vzory, celé systémy a vaše postoje a ako to ovplyvňuje to, ako sa cítite a celý váš život 
 • cez dušu - Očami duše - kde sa učíte vnímať vaše preciťovanie a počúvať dušu a srdce, rozvíjať tvorivosť, intuíciu a venujete sa tvorivým intuitívnym aktivitám, akým je napríklad intuitívne maľovanie a spätne čítate z obrazov

Viac informácií o programoch, kedy sú voľné termíny a ako sa prihlásite si pozrite kliknutím na tlačítka dolu