Viera  Spring

"Žiť dobrý život a cítiť sa dobre"

Pekný  deň  Vám  želám. Vitajte. 

1. Moje témy. 

Vždy ma zaujímalo, o čom je človek a jeho úsilie, ľudská duša, Boh, myseľ, telo, správanie, vzťahy, láska, zdravie, spiritualita, spoločnosť a hlavne skryté zákonitosti a celkové prepojenie.

Ako to funguje.

Aký to dáva zmysel. 

A kto som. Odkiaľ som sa vzala, prečo som tu a kam smerujem.

Čo je podstatné, čo mám urobiť, keď už som tu.

Načo je medzi ľuďmi toľko trápenia? Prečo prevažuje? Práve toto som vnímala veľmi intenzívne. Čo je za tým.

Aký alebo čo je vyšší zámer ? A či vôbec je ?

Ako z toho von. A ak vyjdem, ako môžem byť nápomocná aj ďalším ľuďom.

 

Na čo som prišla? 

Uvedomila som si, že z krátkeho života, sme väčšinu času uviaznutí v pasciach. Ale nevieme o tom.

Trápime sa a trpíme nie iba pre vážne životné skúšky ale oveľa viac pre rôzne maličkosti.

Často reagujeme, robíme a žijeme, čo nechceme a ani si to neuvedomujeme.

Zaoberáme sa nepodstatnými vecami. A ku tomu donekonečna iba sebou. A tie podstatné veci, čo by nám mohli dať skutočný zmysel, nevieme rozpoznať, prehliadame ich a nemáme na ne čas, peniaze a čokoľvek, ale nemáme.

Nebudem to ďalej rozpisovať, bol by to dlhý článok. 

A tak som skúmala desaťročia a pohrúžená do toho celého, cez množstvo ľudských príbehov, hľadala súvislosti a riešenia. Zapisovala. Porovnávala. Sledovala vývoj. 

Skúmala som rôzne možnosti a spôsob, ako by súčasný človek mohol a do akej miery, vedome a tvorivo ovplyvňovať celkovo seba, ako sa cíti a svoj život.

Nemám na mysli žiadne magické záležitosti ale systematické, overiteľné, praktické a vedomé konanie.

Pozorovala som spôsob života, aký vedieme a ako využívame čas, vnímame hodnoty a čím zapĺňame priestor, čo a ako tvoríme v sebe, okolo seba a na tejto planéte.

Zem je farebný zázrak. 

  • Všetko je prepojené a má svoj hlbší a pred voľným okom zdanlivo skrytý zmysel a význam.
  • Každý farebný odtieň a každá vibrácia je rovnako dôležitá, či sa nám to páči alebo nie. 
  • Aj keď skutočný zmysel a význam nejaký čas nemusíme vôbec vnímať a nie ešte aj zreteľne vidieť. 

A keďže ma to celé neuveriteľne priťahovalo a fascinovalo, túžila som "vidieť pod povrch vecí", tak som pozorovala, skúmala a hľadala a mala skutočný a úprimný záujem a veľa súcítila.

  • Každý jeden človek, ktorého som v živote stretla bol a je pre mňa dôležitý, každý príbeh, životné situácie.
  • Všetko sa to postupne skladá do nádherného celku.

A aby som bola úprimná, neustále som tiež komunikovala smerom k Bohu (a to prirodzene ako samozrejmosť a od útleho detstva)

  • a tak som sa čoraz viac pýtala, ako to je a o čom a načo a čo je za tým a za tým a ešte za tým.

Až sa to v istom veku tak zintenzívnilo, že už som sa iba tomu venovala v mysli aj v živote. A ani sa nedalo nič iné.

A život sám  prinášal odpovede, vťahovaním ma do náročných, podivuhodných a nelogických situácií a cez rôzne stretnutia, aby som všetky odpovede na moje otázky najskôr zažila a precítila a následne porozumela a zas vystúpila z poľa odpovedí von.

Postupne som sa celým procesom menila.

Prechádzala veľmi intenzívnou transformáciou viac ako 15 rokov. Bolo a je to neopísateľné. 

Dá sa povedať, že predtým som vnímala príbehy a životy ľudí a aj ten svoj cez prizmu sveta, v ktorom som vyrastala a akejsi vnútornej bolesti a prehlbovala som to. Nevidela zmysel. Človek žije na Zemi, usiluje sa a čosi aj vybuduje, všelijako sa trápi a potom zomrie, načo a o čom to je. A prečo jeden to a iný tamto.

  • Teraz vidím príbehy ľudí a aj tie náročnejšie inak. Vidím, aké sú  hlboké, bezodné a krásne, také aké sú. 
  • Ako sa v nich odráža múdrosť a láska tvorenia života.
  • Ako možnosť nastolenia a obnovenia rovnováhy a zmierenia.
  • Dôležité je veriť, že všetko napokon dobre dopadne, nech sa deje čokoľvek. Všetci sme a smerujeme k láske. 

A to je najdôležitejší a možno aj jediný skutočný zmysel celej našej ľudskej existencie.

2. Posolstvo a poslanie.

Veľmi si želám, aby som sa nie iba ja a moji najbližší, ale čo najviac ľudí vyslobodilo z vlastných pascí, objavilo vnútorné "svetielko" a rozvinulo celý skvelý potenciál a odovzdalo svetu osobné a jedinečné posolstvo.

Považujem za svoje poslanie motivovať a inšpirovať čo najviac ľudí, aby vlastné pasce rozpoznali, odhalili, transformovali, oslobodili sa a naplnili svoje životy viac zmyslom ako sebectvom či rivalitou. 

A tak  ukazujem smer k vnútornej radosti, ľahkosti a slobode, cestou, ktorou som prešla a ďalej prechádzam. Podporujem vedomé úsilie spolu tvoriť, tvoriť a pretvárať seba, svoj život a svet v spokojnosti, radosti a láske. 

3. Transformácia

Veľa som študovala a ďalej študujem. Najviac samo štúdiom.

A hlavne som prechádzala viac ako pätnásť rokov intenzívnym transformačným procesom ( v pravom a nie prenesenom slova význame) a mystickou cestou, ktorá mi otvorila široko spektrálne obzory pre porozumenie človeku a jeho svetu, ľudskej duši, mysli, životu.

A dotkla som sa hranice života a smrti.

Nazbierala som veľa praktických skúseností. Pracovala s veľkým počtom ľudí, ktorí ma požiadali o konzultáciu, terapiu, tréningy,  prišli na moje semináre, meditácie či cvičenia.

Vďaka tomu všetko, o čom hovorím a píšem, skrýva veľmi hlbokú skúsenosť ale aj pokoru a porozumenie.

Ono, totiž, samotná skúsenosť nestačí. Rovnako ako akákoľvek teória sama o sebe.

A bez naozaj ťažkých životných skúseností a bez pokory a súcitu má človek skôr či neskôr tendenciu skĺzavať do polôh dôležitého, neomylného, seba stredného a tak ďalej, nech zastáva akúkoľvek zo spoločenských rolí. 

4. Zmysel

Ale aj keď zjednotím a prepojím v sebe skúsenosť a porozumenie, spiritualitu, pokoru a každodenný život, intuitívne a logické, expresívne a rozumové a tak ďalej aj tak, výsledok sa stáva explicitným a dáva mi zmysel, až keď celé toto moje poznanie, metodiku, cestu odovzdávam ďalej a dostávam aj spätnú väzbu.

Celé úsilie dostáva potom iný a ten správny rozmer.  

Čím sa zaoberám

bližšie napovedajú aj ebooky.

Práca s emóciami.12 otázok ku slobode.

Ako často vás dostanú nejaké informácie tak, že ovplyvnia to, ako sa cítite? Emočná vlna a už…

Celý článok

Nový začiatok. Ako ďalej? Zmenu.

Dnes som mala taký deň, ktorému hovorím deň nových začiatkov. Vibrovanie pre zmenu. Poznáte to všetci. Intenzívny…

Celý článok

Sklamanie, frustrácia. Liečenie. Ako na to.

Mala som dnes veľmi inšpiratívny  sen. Vlastne už sériu podobných snov. Zakaždým som sa ocitla v rovnakej…

Celý článok

© Mgr. Viera Spring. Všetky práva vyhradené.